Zarabianie przez internet. Najpopularniejszy i wypłacalny surfbar!!!

zarabiaj pieniądze

sobota, 4 lutego 2012

Konspekt - doskonalenie odbicia górnego


SCENARIUSZ LEKCJI Z PIŁKI SIATKOWEJ


CEL GŁÓWNY: Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym w piłce siatkowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:
Sprawności motorycznej:
- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas wykonywania  ćwiczeń specjalistycznych.
Umiejętności:
- uczeń potrafi potrafi ułożyć dłonie na piłce w tzw. koszyczek
- uczeń potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz górnym
Wiadomości:
- uczeń poznaje nowe ćwiczenia w dwójkach
Akcentu wychowawczego:
- samokontrola
- pomoc koleżeńska

Metody: pogadanka, pokaz, instruowanie, naśladowcza - ścisłaPROWADZĄCY: Jacek Kicała
DATA: 17.01.2012
KLASA:  II D
CZAS: 45’
MIEJSCE: sala gimnastyczna
PRZYBORY: Piłki do siatkówki, siatkaTok lekcji
Treść lekcji
Czas
Wskazówki
organizacyjno - metodyczne
I Cz. wstępna
Moment organiz.-porząd.

Ćwiczenia kształtujące.
II Cz. głównaIII Cz. końcowa
Moment
organiz.-porządk.
Zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości uczniów do zajęć, zebranie zegarków, łańcuszków itp. Omówienie przebiegu zajęć.

W truchcie:
- bieg truchtem
- bieg przodem, PR wykonuje krążenia w przód. LR podrzuca pikę w górę,
- j.w. z tym ze ćwiczący zmienia rękę podrzucającą i wykonującą krążenia,
- odbijanie piłki piąstką PR, LR i na zmianę
- po podrzucie piłki w górę, krążenia oburącz w tył,
- krok dostawny z odbijaniem piłki między NN,
- krążenia piłki dookoła T w truchcie
- wykroki w przód i tył z jednoczesnym przekładaniem piłki z PR do LR i na odwrót,
- wykroki w przód i tył z jednoczesnym wykonywaniem toczenia piłki po ósemce dookoła NN po ziemi,
- podskoki z piłką ułożoną między stopami

W miejscu:
- krążenia piłki dookoła własnej osi
- krążenia T z piłką trzymaną w RR,
- skrętoskłony
- wysoki podrzut piłki w górę, w między czasie należy wykonać jak najwięcej klaśnięć na zmianę z przodu i za plecami po czym złapać piłkę.
- przenoszenie ciężaru ciała z LN na PN i z PN na LN z piłką trzymaną w RR przez sobą.
- w siadzie prostym, toczenie piłki za plecami i pod wyprostowanymi NN
- leżenie przewrotne z przekazaniem piłki z NN do RR i z powrotem.
- w leżeniu przodem przetaczanie Piłki pod klatką piersiową z LR do PR i na odwrót.


Nauczyciel przypomina technikę chwytu Piłki w „koszyczek”.

1.  W siadzie prostym wykonanie 3 odbić sposobem górnym nad sobą. Po
3 odbiciu dotykamy opuszkami palców twarzy i chwytamy spadającą piłkę w „koszyczek”.


2. W staniu, odbicie piłki nad głowę dwa razy nisko i trzeci raz wysoko.3. W staniu, twarzą do ściany pierwsze odbicie piłki nad głowę, drugie odbicie palcami w taki sposób aby piłka odbiła się od ściany i od parkietu.

4. Ćwiczący podzieleni na dwie grupy. Grupa pierwsza z piłkami ustawia się w szeregu i dorzuca piłkę sposobem dolnym, ćwiczący z drugiej grupy po kolei ustawiają się naprzeciwko osób z grupy pierwszej i odbija piłkę sposobem górnym.

4. Gra szkolna 6 x 6

Podsumowanie zajęć, zebranie sprzętu, pożegnanie.

3’


4’


4’


20’12’

2’
Uczniowie ustawieni w szeregu. Po sprawdzeniu obecności uczniowie niećwiczący udają się na trybuny.

Po zakończeniu biegu Nauczyciel rozdaje uczniom piłki.
Piłka podrzucana na wysokość ok. 1metra.
Piłka przekładana jest z ręki do ręki pod NN wykroczną od środka na zewnątrz.Piłkę trzymamy tak aby nie wypadła z NN


Krążenia wykonujemy z góry na dół.
Podczas wykonywania skrętoskłonów piłka dotykana jest na zmianę raz PR raz LRPiłka umieszczona między stawami skokowymi

Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowe ułożenie dłoni na piłce.
Ćwiczenie można modyfikować. Po 3 odbiciach można złączyć dłonie opuszkami palców, wykonać 3 klaśnięcia, dotknąć dłońmi parkietu lub przejść z siadu prostego do siadu skrzyżnego.
Trzecie odbicie wykonujemy na taką wysokość aby piłkę po odbiciu od parkietu można było ponownie odbić sposobem oburącz górnym.
Piłka ma się odbić tak aby po odbiciu od parkietu można było ją znowu odbić palcami nad głowę.


Uczniowie przemieszczają się do każdej kolejnej osoby krokiem dostawnym. Można wprowadzać dodatkowe zadania przed każdym kolejną serią odbić.


Uczniowie do 15 punktu mogą przebijać piłkę tylko sposobem oburącz górnym. W dalszej części gry sposób przebicia piłki nad siatką jest dowolny.

Ćwiczący ustawieni w szeregu.


piątek, 3 lutego 2012

Nauczanie zbicia


SCENARIUSZ LEKCJI Z PIŁKI SIATKOWEJ


CEL GŁÓWNY: Nauczanie zbicia dynamicznego

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:
Sprawności motorycznej:
- uczeń poprawi swoją sprawność fizyczną
- uczeń poprawi swoją skoczność
Umiejętności:
- uczeń potrafi wykonać różne ćwiczenia z piłką
- uczeń potrafi samodzielnie dokonać pomiaru swojego tętna
Wiadomości:
- uczeń poznaje nowe ćwiczenia z wykorzystaniem piłek
Akcentu wychowawczego:
- uczeń dba o bezpieczeństwo własne i współćwiczących
- umiejętność współpracy w parach

Metody: pogadanka, pokaz, objaśnienie, instruowanie, zabawowa klasyczna, naśladowcza ścisła.PROWADZĄCY: Jacek Kicała
DATA:
KLASA:
CZAS: 45’
MIEJSCE: sala gimnastyczna
PRZYBORY: piłeczki tenisowe, piłki do siatki, siatkaTok lekcji
Treść lekcji
Czas
Wskazówki
organizacyjno - metodyczne
I Cz. wstępna
Moment organiz.-porząd.
Zabawa ożywiająca
Ćwiczenia kształt. z piłkami
II Cz. głównaIII Cz. końcowa
Zabawa uspok.


Moment
organiz. - porządk.

Zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości uczniów do zajęć, zebranie zegarków, łańcuszków itp. Omówienie przebiegu zajęć.

Przedwysiłkowy pomiar tętna

„Berek spinacz”
Każdy z ćwiczących ma jeden spinacz przyczepiony do koszulki. Zabawa polega na zabraniu jak największej ilości spinaczy w określonym przez nauczyciela czasie. W wersji zmodyfikowanej zadaniem jest pozbycie się swojego spinacza przez przyczepienie go innej osobie do koszulki.

Nauczyciel wydaje piłki do siatkówki.
Rozgrzewkę z piłkami prowadzą wskazani przez nauczyciela uczniowie.

Pomiar tętna po rozgrzewce

Pokaz i objaśnienie przez nauczyciela zbicia dynamicznego (ataku).
- z postawy wysokiej krok rozpoczynamy PN następnie dołączamy do niej LN i z półprzysiadu wykonujemy wyskok w górę
- j.w. z tym że po odbiciu ręka uderzająca wykonujemy zamach, ręka przeciwna wyprostowana przed sobą.
- wykonanie pełnego dojścia z trzech kroków (P,L,P i dołączenie LN), odbicie i wykonanie dynamicznego rzutu piłeczki tenisowej jak najbliżej linii ataku
- j.w. z tym że uczniowie wykonują rzut piłeczki w ułożony na ziemi materac
- zbicie piłki trzymanej nad siatką

„Minutka”

Końcowy pomiar tętna.

Podsumowanie zajęć, zebranie sprzętu, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, pożegnanie.

3’1’

4’
10’1’

21’


1’

1’

3’

Uczniowie ustawieni w dwuszeregu- tętno mierzone w pozycji stojącej w czasie 1 minuty.
- teren zabawy ograniczony pachołkami
- każdy zabrany spinacz przyczepiany jest do koszulki w miejscu widocznym i dostępnym do zabrania- nauczyciel kontroluje wykonywane czynności uczniów. Gdy stwierdzi ze rozgrzewka była niewystarczająca, sam dobiera ćwiczenia dodatkowe.


- w części głównej nauczyciel w razie potrzeby dobiera ćwiczenia pomocnicze.
- podczas wyskoku następuje wygięcie T w tył oraz przenosimy wyprostowane RR z dołu nad głowę
- w fazie lotu wykonujemy klaśnięcie dłoni uderzającej w dłoń ręki wyprostowanej
- piłeczkę rzucamy przed siebie na wprost
 - uczniowie podzieleni na dwa rzędy ustawione twarzą do siatki
- piłkę trzymana jest przez ucznia stojącego na krzesełku

- uczniowie w rozsypce w leżeniu na plecach
- uczniowie w pozycji stojącej

- ćwiczący ustawieni w szeregu

Nauczanie odbić sposobem oburącz górnym


SCENARIUSZ LEKCJI Z PIŁKI SIATKOWEJ


CEL GŁÓWNY: Nauczanie odbić sposobem oburącz górnym

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:
Sprawności motorycznej:
- rozwijanie sprawności motorycznej przez ćwiczenia specjalistyczne
Umiejętności:
- uczeń potrafi odbijać piłkę sposobem górnym
- uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę siatkarską
Wiadomości:
- poznaje nowe ćwiczenia
- poznaje nowe przepisy gry
Akcentu wychowawczego:
- samokontrola,
- pomoc koleżeńska

Metody: pogadanka, zabawowa klasyczna, pokaz, instruowanie, naśladowcza - ścisła
PROWADZĄCY: Jacek Kicała
DATA:
KLASA:
CZAS: 45’
MIEJSCE: sala gimnastyczna
PRZYBORY:  piłki do siatkówki


Tok lekcji
Treść lekcji
Czas
Wskazówki
organizacyjno - metodyczne
I Cz. wstępna
Moment organiz.-porząd.

Ćwiczenia kształtujace
II Cz. głównaIII Cz. końcowa
Zabawa uspok.


 Moment
organiz. - porządk.
Zbiórka  podanie tematu lekcji. Powitanie sportowe i  sprawdzenie obecności oraz gotowości do zajęć. Omówienie prawidłowej postawy siatkarskiej. Pokaz.

 - bieg dookoła sali, jedno okrążenie w szybkim tempie, drugie okrążenie w wolnym tempie.6x.
- lekki trucht z krążeniem RR w przód, w tył i wymachem RR naprzemianstronnie.
- w miejscu u. wykonują skip A, skip C.
- w staniu chwyt za jedną stopę, skłon T w przód, utrzymujemy równowagę. Zmiana nogi.
- w staniu skłony T w przód z pogłębieniem.
- w staniu skrętoskłony RP do NL i RL do NP.
- w parach leżenie tyłem, UU wykonują brzuszki.
- w parach plecami do siebie trzymając się za RR w górze, UU. wykonują skłony T w przód z partnerem na plecach.
- w parach „walka kogutów” w przysiadzie
- w podporze przodem u grają w łapki.
- w podporze przodem UU. wykonują wspięcia na palcach dłoni i wytrzymują 15 sek.
- w parach jeden z ćwiczących wykonuje klęk podparty, drugi przeskakuje przez niego obunóż. Zmiana.

Pokaz i objaśnienie odbicia piłki sp. oburącz górnym
- nauczyciel pokazuje sposób ułożenia dłoni na piłce, oraz sposób odbijania sposobem górnym. Zwraca uwagę na odbicie opuszkami palców a nie całymi dłońmi.
- U. siedzą w siadzie skrzyżnym, w odległości 2-3 m. od siebie, ustawiają piłkę na dłoniach i rzucają do siebie.
- U. w klęku prostym, ułożenie piłki na dłoniach i próba odbicia nad głową i podanie do koleżanki.
- jedna osoba z pary wykonuje kolejno 10 przysiadów, druga osoba w klęku próbuje wykonać odbicia nad głową. Zmiana. Następnie u. wykonują 10 uproszczonych pompek a odbicia j.w..
- w parach próbujemy odbijać piłkę w marszu, jedna os. odbijając dochodzi do partnera, podając mu piłkę cofa się na swoje miejsce. Druga osoba wykonuje to samo.
- w parach odbijamy do siebie, próbując zachować ciągłość odbić.

 „Kartofel” osoby w kole próbują odbijać sposobem górnym. Osoba źle odbijająca wchodzi do środka, może się wybawić łapiąc piłkę odbijającą się po okręgu.
Omówienie zajęć. Omówienie błędów, zebranie sprzętu i pożegnanie grupy. Zachęcenie do ćwiczeń samodzielnych w wolnym czasie

3’10’
25’

5’2’
- uczniowie ustawieni w szeregu
- każdy dobiera sobie poziom tempa adekwatny do możliwości
- UU wykonują ćwiczenia demonstrowane przez nauczyciela


- chwyt stopy z tyłu pleców za część grzbietową- NN ugięte w kolanach przytrzymywane przez jednego z pary.


- nie można udeżać, przepychanie z otwartymi dłońmi.


-
 odbicie demonstruje N-el i kolejno omawia poszczególne fazy odbicia sposobem górnym- N-el na bieżąco koryguje błędy popełniane przez uczniów.
- UU ustawieni na obwodzie koła - UU ustawieni w dwuszeregu


Nauczanie odbić sposobem dolnym


SCENARIUSZ LEKCJI Z


CEL GŁÓWNY: Nauczanie odbić sposobem oburącz dolnym. Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:
Sprawności motorycznej:
- kształtowanie siły mm RR
- kształtowanie szybkości
Umiejętności:
- uczeń umie odbić piłkę sposobem oburącz dolnym oraz górnym
Wiadomości:
- rola rozgrzewki przed rozpoczęciem zadania głównego
Akcentu wychowawczego:
- samokontrola
- współpraca w parach i w zespole

Metody: pogadanka, zabawowa klasyczna, pokaz, objaśnienie, instruowanie, naśladowcza - ścisła
PROWADZĄCY: Jacek Kicała
DATA:
KLASA:
CZAS: 45’
MIEJSCE: sala gimnastyczna
PRZYBORY: piłki do siatki, siatkaTok lekcji
Treść lekcji
Czas
Wskazówki
organizacyjno - metodyczne
I Cz. wstępna
Moment organiz.-porząd.
Zabawa ożywiająca

Ćwiczenia kształtujące

II Cz. głównIII Cz. końcowa
Moment uspok.

Moment
organiz. - porządk.
Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań lekcji.

„Berek”

- bieg dookoła boiska
- naprzemianstronne krążenie RR w tył
- obustronne krązenie RR w tył
- RR na biodrach, rzuty prostych nóg w przód
- j.w. w tył
- j.w. na boki
- w marszu co trzeci krok skłon T w przód
- co trzeci krok wymach  PN do LR i odwrotnie
- na sygnał przysiad i wyskok w górę
- skrętoskłony T w lewą i prawą stronę
- napięcia RR w podporze przodem
- unoszenie NN i RR w leżeniu przodem
- „nożyce”
- podskoki kuczne
- ustawienie w szeregu, na sygnał bieg i dotknięcie środkowej linii, powrót tyłem
- cwał bokiem wzdłuż siatki, co trzeci krok wyskok w górę
- w biegu rozgrzewka nadgarstków

Pokaz i objaśnienie tech. wyk. odbić sposobem dolnym.
-w parach jedna osoba rzuca piłkę druga stara się ją odbić sposobem dolnym
- w parach odbicia sposobem górnym
- w parach odbicia na zmianę, jedna osoba sposobem górnym druga dolnym
- j.w. ze zmianą osoby rzucającej
-  w parach odbicia sposobem dolnym
- gra mała 3 x 3


- zwis na drabinkach

Zbiórka, zebranie sprzętu, pożegnanie

3’3’15’

20


- ustawienie w szeregu

- zabawa odbywa się na boisku do siatkówki

- UU wykonują ćwiczenia, demonstrowane przez nauczyciela


- nożyce wykonujemy najpierw pionowo , następnie poziomo

- N-el demonstruje i omawia poszczególne etapy podczas odbicia piłki sposobem dolnym


- sety rozgrywane są do 10 pkt.


- chwyt za najwyższy szczebel drabinki- UU ustawieni w szeregu